Koncerty kameralne
 
Koncerty kameralne
powrót
H A R M O N I E   B A R O K U

Nowe brzmienie muzyki barokowej w transkrypcjach na akordeon solo oraz duet akordeonowy.
(J. S. Bach, D. Scarlatti, J. P. Rameau, A. Vivaldi)B A J K O W A   P O D R Ó Ż   M U Z Y C Z N A

Muzyczna ilustracja twórczości baśniowej.
(P. Czajkowski - Dziadek do orzechów, M. Ravel - Moja matka gęś, S. Prokofiew - Piotruś i Wilk)A K O R D E O N  —  M U Z Y C Z N Y  K A L E J D O S K O P 

Różnorodne oblicza brzmieniowe akordeonu w przekrojowym historycznie repertuarze.
(J. S. Bach, W. A. Mozart, J. Haydn, E. Grieg. M. Moszkowski, W. Lutosławski, S. Gubaidulina, A. Piazzolla)O R K I E S T R A    D W Ó C H   I N S T R U M E N T Ó W

Repertuar orkiestr symfonicznych w nowej odsłonie brzmieniowej duetu akordeonowego.
(I. Strawiński, S. Prokofiew, M. Ravel, M. Musorgski,)A C C O S P H E R E  —  M U S I C A  N O V A

Prezentacja wybitnych zdobyczy światowej sztuki akordeonowej oraz nowo-powstałych utworów skomponowanych specjalnie dla Duo Accosphere.
(S. Gubaidulina, P. Nørgård, L. Berio, G. Ligeti, P. R. Olsen, A. Krzanowski, J. Takahashi, M. Nomura, A. Sowa, G. Majka, P. Machajdik, W. Runczak)
powrót
 
 
© 2019 duoAccosphere Wszystkie prawa zastrzeżone
strony www
© 2019 duoAccosphere Wszystkie prawa zastrzeżone
strony www